Disclaimer

Deze website is eigendom van de Bibliotheek Noord-Veluwe. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de Bibliotheek Noord-Veluwe. Overname van artikelen, kopiƫren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Bibliotheek Noord-Veluwe en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (Bibliotheek Noord-Veluwe).

Hoewel de Bibliotheek Noord-Veluwe grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De Bibliotheek Noord-Veluwe en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Bibliotheek Noord-Veluwe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bibliotheek Noord-Veluwe worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de Bibliotheek Noord-Veluwe.

Epe, 12 oktober 2018