Aangepaste openingstijden

Tijdens de schoolvakanties hebben een aantal vestigingen aangepaste openingstijden en zijn er een aantal miniservicepunten gesloten.
Kijk op deze pagina voor alle informatie.

Vijf wethouders ontvangen het jaarverslag van de bibliotheek

Gepubliceerd op: 12 juni 2024 12:55

Wethouder Brouwer (Hattem), wethouder Heere (Epe), wethouder Jeensma (Elburg), wethouder van Ommen (Heerde) en wethouder Vos (Oldebroek) hebben de afgelopen week het jaarverslag 2023 van de Bibliotheek Noord-Veluwe in ontvangst genomen. Hetty van de Weg, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Noord-Veluwe, overhandigde hen het jaarverslag.

De wethouders zijn goed op de hoogte van de taken en functie van de Bibliotheek Noord-Veluwe. Voor hen zijn de rol van de bibliotheek bij het vergroten van het leesplezier en de woordenschat van kinderen en het bevorderen van hun mediawijsheid van wezenlijk belang. Maar ook de hulp voor volwassenen, vooral bij taal- of digitale vaardigheden is voor de gemeenten van grote betekenis. Ook de ontmoetingsfunctie van de bibliotheek, bij het lenen van boeken of bij de activiteiten die georganiseerd worden, vinden de wethouders belangrijk.

“Het jaarverslag geeft een goed beeld van de brede functie van de Bibliotheek Noord-Veluwe”, zegt directeur-bestuurder Hetty van de Weg. “De vier belangrijkste aandachtsgebieden voor de lopende beleidsperiode zijn Ontmoeting, Zelfredzaamheid, Leesplezier en Persoonlijke ontwikkeling. In het jaarverslag is te lezen hoe deze aandachtspunten in 2023 een voortvarende start hebben gemaakt.

We willen iedereen in de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek uitnodigen en stimuleren elke dag te lezen, leren, fantaseren en te ontmoeten. Een ambitieuze en veelomvattende missie, maar wel een die past bij de maatschappelijk-educatieve rol waarin onze bibliotheek steeds verder groeit.”